सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्येत्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुऽते॥~~~~~~~~~~~~~~~~~~ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोअ~स्तुते॥~~~~~~~~~~~~~~~~~~सर्वबाधा प्रशमनं त्रेलोक्यस्यखिलेशवरी। एवमेय त्वया कार्य मस्माद्वैरि विनाशनम्‌॥~~~~~~~~~~~~~~~~~~ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्‍टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वाम् कीलय बुद्धिम्विनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा।।

Monday, 8 April 2013

शिव जी की आरती

ॐ  जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा.
ब्रह्मा, विष्णु , सदाशिव, अर्द्धांगी धारा. ॐ जय...
एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे.
हंसानन, गरुड़ासन, वृषवाहन साजे. ॐ जय...
दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे.
तीनों रुप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे. ॐ जय...
अक्षमाला वनमाला, रुण्डमाला धारी.
चन्दन मृग मद सोहे , भोले शुभकारी. ॐ जय...
श्वेताम्बर, पीताम्बर, बाघम्बर अंगे.
सनकादिक,  ब्रह्मादिक,  भूतादिक संगे.  ॐ जय...
कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता.
जग करता दुख हरता, जग पालन करता.  ॐ जय...
ब्रह्मा, विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका
प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका.  ॐ जय...          
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे.
कहत शिवानन्द स्वामी, मन वांछित फ़ल पावै. ॐ जय

No comments:

Post a Comment